Публикувано на: пт, сеп 20th, 2013

ПИБ придобива МКБ Юнион банк

pib_ruseПодуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, Цветан Гунев е издал разрешение на „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София (Fibank) да придобие всички акции с право на глас от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД, гр. София. По този начин „Първа инвестиционна банка” АД ще притежава пряко квалифицирано участие в размер на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД. Българската народна банка винаги е подкрепяла консолидацията в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на капиталовата база и за стабилността на банковата система у нас, съобщават от централната ни банка. При оценяване на заявеното от „Първа инвестиционна банка” АД придобиване на „МКБ Юнионбанк” ЕАД Централната банка е взела предвид, че това представлява стъпка към сливане на двете кредитни институции.

Предварителните анализи на БНБ показват, че по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в консолидираното финансово състояние на двете дружества. Това е поредната голяма консолидация на българския банков пазар след успешното сливане на „Булбанк”, „Ейч Ви Би Банк Биохим” и „Банка Хеброс” през 2007 г., което бе позитивен принос за стабилността и доверието в българската банкова система. След придобиването на „МКБ Юнионбанк” ЕАД активите на Fibank ще достигнат над 8.5 милиарда лева. Какво вече коментираха от МКБ Юнионбанк за Profit.bg – решението на Европейската комисия по отношение на държавната помощ за BayernLB е единствената причина немската банка да пристъпи към извършване на определени мерки, като продажбата на свои директни и непреки участия с цел да изпълни ангажиментите си по плана за преструктуриране до 2015 г.

За автора

MGziNer

- Магистър инженер и дървен философ. Астрофизик и висш математик. Алхимик и биолог. Теолог и изследовател на естествените науки. Юдейски мюсулмано-християнски будист. Слуга на Твореца на всемира. Върховен майстор на Ложата на ложите. Главен редактор на настоящето и бъдещето си, както и на това скромно онлайн издание.Коментирай

Вие трябва да се логнете за да коментирате.Web Statistics

Creative Commons License
Licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Generic License